Main Page Sitemap

Rabatt kant


rabatt kant

är inte så svårt att gjuta egna kanter av betong. You can view your new item in your inventory. Cortenstål ger den skarpaste kanten, cortenstålkanter ger den skarpaste kanten mellan två material. Leave Me Alone (feat. Total: Would you like to remove the listing for and return the item to your inventory?

Rabatt kant
rabatt kant

Corten är den mest populära av alla rabattkanter, den tillverkas av rosttrög cortenplåt. Fördelen att endast använda stålkanter istället för kantsten är att våra kantstål bultas samman efter varandra. Cortenplåten har en speciellt sammansatt stålblandning som hjälper till att bibehålla rostfärgen utan att rosta sönder. Kantstål som rabattkant -flera varianter, vi har flera varianter av kantstål som rabattkant eller trädringar. Fördelar, en plåtkant av corten håller i åtskilliga år er kantsten eller marksten på plats. . Idén om en kantstål som rabattkant har funnits hos många sen länge och i åratal monterats i parker och större planteringar där de har svetsats samman på plats.

Så tog vi steget att registrera produkten hos Patent och registreringsverket samt att starta försäljningen. Alla produkter finns i olika storlekar men även olika ytbehandlingar. Kantstålen och trädringarna är en svensktillverkad produkt som designats och tillverkas av Inspira Design AB som är ett företag i norra Småland. En annan fördel med vår cortenplåt är att man slipper hyra in dyra maskiner för att göra jobbet som krävs för att montera kantsten, Det räcker med en spade och två 13 nycklar och alla kan montera det utan kostsamma markarbeten. . Förutom att kantstål som rabattkant skapar en elegant trädgård med tydliga linjer finns flera anledningar varför våra produkter är ett bättre val. . Kantstål som rabattkant tillverkas i egen regi av 2mm cortenstål (inte att förväxla med billiga kopior i 1-1,5mm vanlig plåt) och har så gjorts sedan 2010 då vi tog fram och började testa kantstålet som rabattkanter och även lösningen med monteringsbeslagen.


Sitemap